otmuchow.info       

Copyright by otmuchow.info 2004 - 2008          

 

Start/Home

 

Déjiny Mésta

 

Otmuchow kdysi

 

Galérie Foto

 

Panoráma Mésta

 

Léto Květů

 

Turistik

 

Impressum

Počátky Otmuchova nejsou celkem jasné. Vzhledem ke geografické poloze obce můžeme se domnívat, že už v době před christianizaci existovala zde slovanská osada, která z časem se zvětšovala. Její poloha u starobylé obchodní cesty z Čech do Polska mělo patrně vliv na její vývoj. Ve stejné době, když v 1000 roce vzniklo vratislavské biskupství, Otmuchov se stal statkem vratislavských biskupů. O této události vzpomíná nejstarší doklad z dějin Slezska - bulla papeže Hadriana IV z 1155 roku. Bylo v ní vyjmenováno 15 kastelánství patřících břeclavskému biskupství, v tom kastelánství v Otmuchově. Vyplývá z toho, že už ve středověku naše město mělo veliký význam.V XIII století, během tragického přepadení Slezska Mongoly. Otmuchov byl místem jejich táboření... pravděpodobně v tomto období došlo k poškození zdejšího zámku. Samostatnost břeclavských biskupů měla vliv na utvoření z Otmuchova biskupského města. Městská práva (podle německých zákonů) obdržel Otmuchově z rukou biskupa Přeclava z Pohořelí v roce 1374. V dalším roce stejný biskup určil v Otmuchov práva starosty. Současně došlo k rozšíření městských hranic. Byla nařízena výstavba nových zdí kolem města, co potvrzuje doklad z 1369 roku. Vyvíjející se město se stalo několik

lét později  oběti tragických náboženských – husitských válek. Husité po vítězné bitvě u Nysy dozvěděli se o pokladu biskupů v Otmuchově a wtargneli do města 28 března 1428 roku, a protože opevnění było již zchátralé, dostali se do města bez větších potíží.  Otmuchov byl  vydrancován a  ztratily  se  taky  cennosti

z kolegiáty. Husité znova napadli na město dne 19 listopadu 1430 roku, tentokráte zajali hrad, který byl za peníze vydán jeho velitelem  Mikolajem von Alzenau.  Hrad a město zůstalo v rukou Husitů dalších pět lét. V tomto období byly provedeny stavební změny a město bylo přizpůsobené k obraně. V roce 1435 roku za vysoké výkupné husité opustili hrad a město.  Po třetí napadli na město v roce 1443. Taky v tom případě opustili město po zaplacení výkupného ve výši 2000 guldenů. Z těchto pohrom město se umocňovalo velice pomalu. Těžká situace a slabé obranné schopnosti města přinutily kostelní orgány v 1477 roce k přenesení kolegiáty z Otmuchova do Nysy. Tímto způsobem město ztratilo na několik století svůj význam v biskupím kněžství.  Břeclavští biskupi nezapomněli však na Otmuchov. Biskup Jan IV Roch obnovil hrad a hradby města. XV století je poznamenáno národnostními konflikty vznikajícími mezi bydlícími tam Poláky a emigranty z Německa. V období renesance Otmuchov byl jedině zemědělským a obchodním městem. Za vlády biskupa Jakuba Salzy byla vybudovaná radnice. Za vlády biskupa Jerina hrad zůstal obnoven, a za biskupa Jana. Sitischa byla obnovená radnice a kaple – rodové mauzoleum u kostela sv. Mikuláše. Po třicetileté válce (1618-1648), která v roce 1646 přinesla městu zničení, Otmuchově začíná nový život. Tentokráte je to jeho nejlepší období vzkvětu. Za vlády biskupa břeclavského Františka Ludvíka (1683-1732) byl vystavěn nový barokní kostel sv. Mikuláše a takzvaný "Spodní hrad". Novou kapitolou v dějinách města byly slezské války. V 1741 rove Otmuchov byl zajat pruským maršálem Schwerinem. Město bylo bombardováno, drancováno a zničeno. Pak město přešlo pod pruskou vládu. To přineslo v důsledku konec biskupího. Protože v 1810 roce pruský král vydal dekret kterým zavedl sekularizaci celého kostelního majetku. Otmuchovský statek s hradem byl v roce 1820 roku předán, jako dar, pruskému ministrovi - Vilhelmu von Humboldovi. V rokou tohoto rodu Otmuchov zůstal až do 1928 roku. Druhá polovina XIX století přinesla městu vývoj průmyslu. Vznikl zde největší na Horním Slezsku cukrovar, který byl modernizován v 1924 roce. Jedním z největších investic v Otmuchově byla stavba vodní přehrady. Práce trvaly v létech  1928 - 1933. Do 1945 roku Otmuchov patřil Německu. Nyní město se rychle vyvíjí, a to hlavně z turisticko-průmyslového hlediska. (Zdroj - Text  "Otmuchov-Skice k portrétu města" / Marek Sikorski i Mirosław Grudzien - Otmuchov 1995)                                                                                                                                   

 

Wyślij pozdrowienia z miasta Otmuchowa ... wyślij E-kartkę