otmuchow.info       

Copyright by otmuchow.info 2004 - 2008          

 

Start/Home

 

Historia miasta

 

Otmuchów dawniej

 

Fotogaleria

 

Panorama miasta

 

Lato Kwiatów

 

Turystyka

 

Linki warte uwagi

 

Impressum

Początki Otmuchowa giną w mrokach historii. Ze względu na geograficzne położenie miejscowości należy przypuszczać, że już w czasach przed chrystianizacją istniała tutaj osada słowiańska, która z czasem powiększyła się. Położenie na dawnym szlaku handlowym z Czech do Polski wpływało zapewne na jej rozwój. Wraz z powstaniem biskupstwa wrocławskiego w 1000 roku Otmuchów stał się posiadłością biskupów wrocławskich. O fakcie tym wspomina najstarszy dokument z dziejów Śląska - bulla papieża Hadriana IV z 1155 roku. Wymieniono w niej 15 kasztelanii należących do biskupstwa wrocławskiego, w tym kasztelanię w Otmuchowie. Wynika z tego, że w średniowieczu nasze miasto miało ważną rangę. W XIII wieku podczas tragicznego najazdu Mongołów na Śląsk, Otmuchów był miejscem ich obozowania ... być może doszło wtedy do zniszczenia tutejszego zamku. Samodzielność biskupów wrocławskich wpłynęła też na utworzenie z Otmuchowa miasta biskupiego. Prawa miejskie (na prawie niemieckim) otrzymał Otmuchów z rąk biskupa Przecława z Pogorzeli w roku 1374. W rok później tenże biskup określił w Otmuchowie prawa wójta. W tym też czasie nastąpiło rozszerzenie obszaru miejskiego.

Zarządzono budowę nowych murów miejskich, których wzniesienie potwierdza dokument z 1369 roku. Rozwijające się miasto padło kilkanaście lat później ofiarą tragicznych w skutkach wojen religijnych - wojny husyckiej. Husyci po zwycięskiej bitwie pod Nysą dowiedziawszy się o skarbach biskupich w Otmuchowie wtargnęli do miasta 28 marca 1428 roku, a ponieważ mury miejskie były już znacznie przestarzałe opanowali  miasto  bez większych  trudności.  Splądrowano Otmuchów rabując  również

kosztowności z kolegiaty. Husyci napadli ponownie na miasto 19 listopada 1430 roku, tym razem zajmując zamek, który za pięniadze został oddany w zdradziecki sposób przez jego dowódcę Mikołaja von Alzenau. Zamek i miasto pozostały w rękach husytów przez kolejne pięć lat. W tym czasie dokonali oni wielu zmian przystosowując miasto do celów obronnych . W 1435 roku za cenę okupu w wysokości 1100 kup groszy czeskich husyci opuścili zamek i miasto. Po raz trzeci wtargnęli do miasta w roku 1443. Po rocznym ich pobycie doszło do zapłacenia okupu w wysokości 2000 guldenów w zamian za opuszczenie miasta i zamku. Z klęsk poniesionych przez wojny husyckie miasto podnosiło się bardzo powoli. Trudna sytuacja oraz słaba obronność miasta spowodowała, że władze koscielne zmuszone zostały w 1477 roku do przeniesienia kolegiaty z Otmuchowa do Nysy. Tym sposobem miasto straciło na kilka wieków swoją ważną rangę w księstwie biskupim na korzyść sąsiedniej Nysy. Biskupi wrocławscy nie zapomnieli jednak o Otmuchowie. Biskup Jan IV Roch przeprowadził przebudowę zamku i odbudowę murów miejskich. Wiek XV to tragiczne w dziejach miasta konflikty narodowościowe między licznie mieszkającymi tutaj Polakami, a ciągle napływającymi niemieckimi osadnikami. W czasach renesansu Otmuchów pozostawał jedynie miastem rolniczym i handlowym. Za panowania biskupa Jakuba Salzy wybudowano ratusz. Za czasów biskupa Jerina przebudowano zamek, a za panowania biskupa Jana Sitischa odbudowano wieżę ratuszową i kaplicę - mauzoleum rodowe przy kościele św. Mikołaja. Po wojnie trzydziestoletniej (1618-1648), która w roku 1646 przyniosła miastu poważną grabież i zniszczenia, Otmuchów ponownie odżył. Tym razem był to jego najwspanialszy okres rozkwitu. Za panowania biskupa wrocławskiego Franciszka Ludwika (1683-1732) wybudowano nowy barokowy kościół św. Mikołaja oraz tzw. "Zamek Dolny", a także przebudowano zamek. Nowym rozdziałem w dziejach miasta był początek wojen śląskich. W 1741 roku Otmuchów został zajęty przez marszałka pruskiego Schwerina. Doszło do bombardowania miasta, grabieży i zniszczeń. Wskutek wojen śląskich miasto przeszło pod panowanie pruskie. Fakt ten przyczynił się z czasem do upadku miasta biskupiego, gdyż w 1810 roku król pruski dekretem z 30 października wprowadził sekularyzację wszystkich majatków kościelnych. Otmuchów, należący od wieków do biskupstwa wrocławskiego, został miastem podległym pruskiej władzy. Posiadłość otmuchowska z zamkiem została w 1820 roku przyznana jako darowizna pruskiemu ministrowi - Wilhelmowi von Humbold. Przetrwała ona w rękach tej rodziny do roku 1928. Druga połowa XIX wieku przyniosła miastu rozwój przemysłu. Powstała tutaj największa na Górnym Śląsku cukrownia, która została zmodernizowana w 1924 roku. Jednym z największych przedsięwzięć gospodarczych w Otmuchowie była budowa zapory wodnej. Prace rozpoczęto w 1928 roku a ukończono w 1933. Do 1945 roku Otmuchów należał do Niemiec. Obecnie miasto przeżywając kolejny okres rozwoju, kieruje się głównie w stronę turystyczno-przemysłową. (Źrodło - Tekst  "Otmuchów-Szkice do portretu miasta" / Marek Sikorski i Mirosław Grudzien - Otmuchów 1995)

 

Wyślij pozdrowienia z miasta Otmuchowa ... wyślij E-kartkę